Crushing Intolerance Volume IV

by Black Metal Alliance

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

about

All proceeds go to NO ONE IS ILLEGAL (Sweden)

NO ONE IS ILLEGAL SWEDEN
www.ingenillegal.org/agera/ge-ett-bidrag

"Direkt stödja människor som söker uppehållstillstånd i Sverige eller om av den svenska migrationspolitiken tvingats gå under jorden. Arbeta för permanenta uppehållstillstånd åt alla människor som befinner sig här och vill stanna kvar.
Kämpa för människors rätt att söka sig till och få stanna inom EU. Förändra den politik som systematiskt förs för att utestänga människor.
Sprida information om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut. Synliggöra de murar som har byggts upp runt EU:s yttre gräns för att utestänga flyktingar och andra migranter. Föra fram flyktingars och andra migranters berättelser. Slå hål på myten om den humana flyktingpolitiken.
Förmedla politiska förklaringar på frågan varför människor tvingas fly. Ta initiativ till en fördjupad diskussion om migrationsfrågor, med utgångspunkt i en vision om global solidaritet. Visa att dessa frågor inte kan separeras från diskussioner om världsekonomin, om arbets- och levnadsvillkor, om orättvisor, rasism och förtryck.
Samarbeta med andra grupper som kämpar för flyktingars och andra migranters rättigheter samt för att öppna gränserna världen över."

Google Translated:
"Direct support people seeking residency in Sweden or the Swedish migration policy pushed underground. Working for permanent residency to all the people who are here and want to stay.
Fight for the right of people to seek out and stay in the EU. Changing the policy of systematically implemented to exclude people.
Disseminate information on Swedish and European migration policy really looks like. Making visible the walls that have been built around the EU's external frontier to shut out refugees and other migrants. Bring refugees and other migrants' stories. To dispel the myth about the humane refugee policy.
Convey political declarations on the question of why people are forced to flee. Initiating a deeper discussion on migration issues, based on a vision of global solidarity. Show that these issues can not be separated from discussions on the world economy, working and living conditions, injustice, racism and oppression.
Collaborate with other groups fighting for refugees and other migrants' rights and to open the borders around the world. "

credits

released July 28, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Black Metal Alliance Earth, Texas

A collection of metal artists promoting equal rights for all life. All downloads are pay what you want but all donations will go directly to charity. Thank you for your support.

contact / help

Contact Black Metal Alliance

Streaming and
Download help